Personregistrering | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Personregistrering

Fødselsanmeldelse

Loven om obligatorisk digital selvbetjening trådte i kraft den 1. december 2013.
Omsorgs- og ansvarserklæring anmeldes digitalt med NemId, og signeres med NemId af begge forældre.


Digital selvbetjening findes på borger.dk

Fødsler anmeldes digitalt og i papirform af hospital eller jordemoder (kun i papirform ved hjemmefødsel, hvis det er uden jordemoder). Kordegnekontoret registrerer fødslen og udsteder og sender herefter fødselsattest til moderen. Gifte forældre: Skal ikke at foretage sig noget.

Ved lov skal barnet navngives senest 6 måneder efter fødslen. Navngivning og dåb udelukker ikke hinanden. Barnet kan navngives, og dåb kan aftales på senere tidspunkt.

Ugifte forældre - Omsorg & ansvarserklæring:

Skal inden for de første 14 dage efter fødslen digitalt anmelde Omsorgs- og ansvarserklæring, som giver fælles forældremyndighed, det kan enten gøres digitalt på borger.dk - brug for hjælp henvend jer til kordegnekontoret.

Sker dette ikke inden de 14 dage, registrerer kordegnen fødslen og sender sagen til Statsforvaltningen som så behandler faderskabssagen.

Faderskab - uden fælles forældremyndighed

I forbindelse med anerkendelse af faderskab uden fælles forældremyndighed anvendes ”Faderskabsblanket 3”, det kan ikke gøres digitalt, men der kan udskrives en blanket som udfyldes og sendes til Statsforvaltningen:

Statsforvaltningen Hovedstaden
Borups Allé 177, blok D-E
2400 København NV

Begge blanketter kan hentes på: www.personregistrering.dk eller på kordegnekontoret

Kirkevej 170

Tel.: 3253 2603

Mail.: dragoer.sogn@km.dk

Kordegn Anette Salling Lyneborg: asly@km.dk

Navngivning

Loven om obligatorisk digital selvbetjening trådte i kraft den 1. december 2013.
Navngivning anmeldes digitalt med Nemid, og signeres med Nemid af begge forældre.


Digital selvbetjening findes på borger.dk

Ifølge landets love lov skal et barn navngives, inden det fyldte 6. måned, på borger.dk skal barnet navngives digitalt - brug for hjælp henvend jer til kordegnekontoret.

www.familiestyrelsen.dk findes lister med godkendte pige- og drengefornavne. Det er selvfølgeligt også muligt at henvende sig personligt på kordegnekontoret og få udleveret en navngivningsblanket. Det udelukker ikke muligheden for at aftale dåb på et senere tidspunkt.

Navneændring og navneændring på bryllupsdagen

Loven om obligatorisk digital selvbetjening trådte i kraft den 1. december 2013.
Navneændring ansøges digitalt med Nemid, evt. samtykke signeres med Nemid.


Digital selvbetjening findes på borger.dk

Navneændring:

Anmeldelse af navneændring kan ske digitalt på hjemmesiden borger.dk hvor der også kan betales med Dankort (der kan ikke betales via Netbank). Eller du kan udfylde og udskrive navneændringsblanketten og girokortet samme sted- brug for hjælp henvend jer til kordegnekontoret.

På hjemmesiden www.familiestyrelsen.dk findes oplysninger om navneændring med lister over godkendte navne.

Navneændring på bryllupsdagen:

Denne blanket findes ligeledes på borger.dk der er ikke gebyr på navneændring i forbindelse med vielse. Det gælder også børn under 18 år i forbindelse med forældres navneændring. Se mere om reglerne på de nævnte hjemmesider.