Fødsel og forældremyndighed

Fødsel

Et nyfødt barn registreres som hovedregel automatisk. Undtaget herfra er hjemmefødsler, hvor der ikke har været en jordemoder til stede.

Anmeldelse af fødsel og fælles forældremyndighed

I kan som ugifte forældre erklære, at I ønsker at varetage omsorgen og ansvaret for jeres barn med en Omsorgs- og ansvarserklæring. Dette kan I gøre på www.borger.dk.

Har I ikke mulighed for dette, så kontakt kirkekontoret.

Du kan læse mere om forholdene og reglerne for faderskab hos Familieretshuset.