Klagevejledning i Københavns Stift

Sådan klager du i folkekirken i Københavns Stift. 

Hvis du er utilfreds med en person eller en instans i folkekirken, kan det være en god ide i første omgang at kontakte dem. Hvis ikke du har lyst til at gå til dem, eller hvis den henvendelse ikke giver et tilfredstillende resultat, har du mulighed for at klage. 

Her får du en guide til, hvordan du klager i folkekirken i Københavns Stift. 

 

Til brugerne af folkekirken

Det kan du klage over

Du kan klage, hvis du oplever ikke at få en ordentlig behandling eller ikke har fået den service, som du er blevet stillet i udsigt. Du kan klage over beslutninger, der er truffet i folkekirken, og du kan klage over forhold, som ikke er i overenstemmelse med gældende lovgivning. 

 

Hvem skal du henvende dig til?

Klager over præst

Hvis din klage drejer sig om en præsts arbejde, skal klagen sendes til det provsti, som sognet hører til. Dragør Sogn hører til Amagerland Provsti.

Hvis din klage drejer sig om ophævelse af sognebånd, dit medlemsskab af folkekirken eller om retten til kirkelig betjening på grund af særlig tilknytning, skal du sende klagen til Københavns Stift.

Handler det om andre ansattes arbejde, skal klagen sendes til sognets menighedsråd: 7193@sogn.dk

Handler det om klokkeringning, skal klagen sendes til Københavns Stift.

Handler det om menighedsrådets arbejde og beslutninger, skal klagen sendes provstiet.


Klager over en provst eller et provstiudvalg

Hvis du ønsker at klage over en provst eller et provstiudvalg, skal klagen sendes til Københavns Stift.


Klage over biskop og stift

Hvis du ønsker at klage over Københavns biskop eller Københavns Stift, skal klagen sendes til Kirkeministeriet.

Hvis du er i tvivl om, hvor du skal klage, kan du kontakte stiftsadministrationen på 3347 6500/kmkbh@km.dk