Om Dragør Kirke

Dragør Kirke har til formål - på mangfoldige måder - at række evangeliet til folk.

Vi forsøger at skabe forskellige platforme med Ordet som helt centralt omdrejningspunkt. Det gør vi igennem gudstjenester af forskellig art, kirkelige handlinger, andagter, foredrag, undervisning, debat, sang- og musikbårne aktiviteter, kirkeblad og hjemmeside.

På den måde forsøger vi at skabe forskellige platforme til kommunikation, fordybelse og samvær.

Dragør Kirke tilstræber således en flerstrenget kommunikationsmodel og et højt aktivitetsniveau for fortsat at være relevant, brugbar og synlig samtalepartner for den søgende og for den bruger, der "bare" gerne vil vide mere.