Spot Text Light - convallis diam justo 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2024

Vil du være med til at udvikle og bevare kirkens identitet og fællesskab?

Er du villig til at samarbejde og lytte til andre?

Er du villig til at tage ansvar og påtage dig forskellige opgaver i forbindelse med kirkens liv og aktiviteter?

Så vil du helt sikkert også finde det givende og meningsfyldt at stille op til det lokale menighedsråd - og bidrage til lokalsamfundet og styrke kirkens rolle som et vigtigt centrum for fællesskab og åndelighed. 

Læs mere om menighedsrådsvalget her.

At sidde i menighedsrådet er en unik mulighed for at engagerer sig i Dragør kirke - og tage medansvar for dens drift og fremtid. 

Som medlem af menighedsrådet har du mulighed for at bidrage med dine kompetencer og idéer og være med til at skabe en kirke, der er både relevant og meningsfuld for borgere i Dragør.

Der er mange gode grunde til at stille op til menighedsrådet: 

- Dragør kirkes nuværende menighedsråd. 

Bliv en del af et værdifuldt fællesskab!

I menighedsrådet er man fælles om den sag - at skabe og drive Dragør kirke. 

Få indflydelse, og sæt retningen for Dragør kirke.

Du har en vigtig stemme i dialogen om alt fra kirkeliv og aktiviteter til kirken og kirkegårdens økonomi og vedligeholdelse. 

Gør en forskel for andre!

Skal der være mere for unge og børnefamilier, eller skal der gøres mere for de ældre og udsatte, eller skal vi bevæge os i en hel anden retning?

 

Bliv en del af folkekirkens lokale demokrati.

Som medlem af menighedsrådet repræsenterer du folkekirkemedlemmer i Dragør og skaber gode vilkår for kirken lokalt. Alle folkekirker i Danmark ledes af et menighedsråd. Det gør menighedsrådene til folkekirkens lokale demokrati. 

Vær med til at udvikle lokalsamfundet.

Gennem arbejdet i menighedsrådet kan du gøre en positiv forskel for livet i dit lokalsamfund. Du kan skabe positiv indflydelse og være med til at udvikle kirken. Du vil få mulighed for at lytte og arbejde sammen med de andre i menighedsrådet og styrke det fundament, der er så vigtigt for kirken. 

Få nye kompetencer.

Nye kompetencer og at lære nyt er en del af det at være menighedsrådsmedlem. Menighedsrådsarbejdet kan for dig være en god læreplads i kommunikation, ledelse, samarbejde, økonomi, sagsbehandling, personlig udvikling og meget mere. 

Hvem kan stille op?

Hvis du er fyldt 18 år, medlem af folkekirken, har dansk indfødsret eller har haft fast bopæl i riget uafbrudt et år forud for valget, har bopæl i sognet eller løst sognebånd OG valgret til sognet kan du stille op. 

Vigtige datoer:

Tirsdag den 14. maj kl. 18.00 er der orienteringsmøde om valget.

Tirsdag den 17. september 2024 afholdes der valgforsamling. 

Nyt råd tiltræder søndag den 1. december 2024.

Hvem består et menighedsråd af?

Menighedsrådet ved Dragør kirke består af 8 valgte medlemmer foruden kirkens 2 præster og 1 medarbejderrepræsentant og vælges for en 4-årig periode

 

Orienteringsmøde og menighedsmøde i Dragør kirke den 14. maj. 

Se dagsorden og præsentation fra mødet, her

 

Spørgsmål kan rettes til formand for menighedsrådet Rita Smedegaard på 2482 2049 eller medlem af valgbestyrelsen Torben Stærgaard på  4020 5055

Bliv aktiv i din lokale kirke og vær med til at støtte op om fællesskabet.