Fortegnelsen over punkter til offentlige menighedsrådsmøder. | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fortegnelsen over punkter til offentlige menighedsrådsmøder.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 17. januar 2023 kl. 18.45

 

 1. Godkendelse af dagsorden
  1. 2 Opfølgning på møde og protokol fra menighedsrådsmøde den 15. november 2022
 2. Meddelelser, herunder ind- og udgående skrivelser
  1. 1 Omdeling af kirkebladet
 3. Beslutning vedrørende
  1. 1 Nedsættelse af ansættelsesudvalg
 4. Løbende sager
  1. 1 Budget og regnskab
   1. ​ 1.1 Regnskab vedr. 2021 er godkendt af provstiudvalget den 1. december. Regnskabet offentliggøres den 1. februar på sogn.dk
   2. 1.2 Vedtægt for den grønne omstilling i Dragør og Store Magleby er godkendt af provstiudvalget den 1. december
   3. 1.3 Budget 2023 er godkendt af provstiudvalget den 1. december
   4. 1.4 Kirkegårdstakster. Provstiudvalget har efter indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende genberegning af kirkegårdstakster vedtaget nye takster pr. 1 januar 2023 for kirkegårdene i provstiet.
   5. 1.5 Fra provstiet d 9/11: Provstiudvalget har på provstiudvalgsmøde den 24. maj 2022 besluttet at anvende den samme skabelon for alle sogne til vedligeholdelsesplaner, for at lette det fremadrettede arbejde med vedligeholdelsesplaner og budgetlægning.
   6. 1.6 Regnskab 2022 – foreløbigt resultat, herunder energiforbrug.

 

 1. 2 Personale
 2. 3 Kommunikation
 3. 4 Præsterne orienterer
  1. 4.1 Kollekter, drøftelse og beslutning om kollekter som støttes af Dragør Kirke.
 4. 5 Orientering fra provstiudvalget
 5. 6 Orientering fra stiftsudvalget
 6. Nyt fra udvalgene
 7. 1 Aktivitetsudvalg
 8. Kirke- og Kirkegårdsudvalg
  1. 2.1 Status vedrørende genopretningsplan for kirkegården
  2. 2.2 Behandling om tilbud vedr. renovering af gange på kirkegården.
  3. 2.3 Henvendelse om placering af gravsten i mindelunden
  4. 2.4 Udkast til ny kirkegårdsvedtægter.
  5. 2.5 Drøftelse af tyverier fra gravsteder.
  6. 3 Kirkeværgen
 9. Ansøgninger
 10. Næste mødedato
  1. 21. februar 2023
 11. Eventuelt