Fortegnelsen over punkter til offentlige menighedsrådsmøder. | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fortegnelsen over punkter til offentlige menighedsrådsmøder.

Menighedsrådsmøde tirsdag den 20. september 2022 kl. 18.45

 

 1. Godkendelse af dagsorden

  1. 1 Opfølgning på møde og protokol fra menighedsrådsmøde den 16. august 2022

 2. Meddelelser, herunder ind- og udgående skrivelser

  1. 1 Pastoratets præstekvote – orientering om det afholdte møde med Store Magleby og provsten.

  2. 2 Indbydelse til Landemode 6. oktober 2022

 3. Beslutning vedrørende

 1. Løbende sager

  1. 1 Budget og regnskab

   4.1.1Endelig ramme for budget 2023
  2. 1.2 Resultat efter 1. halvår 2022 (kvartalsrapport)
  3. 1.3 Redegørelse for udgifterne til energi (el og gas) pr. 30 august 2022.
  4. 2 Personale

  5. 3 Kommunikation

  6. 4 Præsterne orienterer

  7. 5 Orientering fra provstiudvalget

   4.5.1 Budgetsamrådet den 24. august
  8. 5.2 PU-mødet den 14. september
  9. 6 Orientering fra stiftsudvalget

   4.6.1 Mødet den 8. september.
  10. 7 Indledende drøftelse af oplæg om rutiner vedrørende menighedsrådets behandling af e-mails og arkivering m.m

 

 1. Nyt fra udvalgene

  1. 1 Aktivitetsudvalg (AK, JBP, AL, JT, MP)

  2. 2 Kirke- og Kirkegårdsudvalg (EI, AK, TS)

   5.2.1 Status vedrørende genopretningsplan for kirkegården
  3. 3 Kirkeværgen (TØ)

 2. Ansøgninger

 3. Næste mødedato

  1. 1 25. oktober 2022

 4. Eventuelt