Konfirmation | Dragør kirke

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Konfirmation

 

Konfirmationsforberedelse

Tiden er kommet til endnu engang at byde nye hold konfirmander velkomne til forberedelse og fordybelse frem mod konfirmation 2022. Sognepræst Jens Bach Pedersen er den heldige, der skal forberede og konfirmere de unge mennesker, som har deres daglige skolegang på Dragør Skole eller som bor i skole­distriktet.

Elever som måtte ønske at deltage i konfirmationsforberedelsen frem mod konfirmationen Bededag 2022 (d. 13.maj) kan således indskrives til forberedelse fra NU af. Selve forberedelsen begynder efter efterårsferien. En samlet oversigtsplan for forberedelsesperioden vil foreligge i forbindelse med indskrivningen.

Indskrivning

Indskrivning til konfirmationsforberedelse foregår fra dette år af digitalt. Begge forældre skal signere indskrivningen – men – det meste fremgår faktisk nogenlunde klart af den platform, som anvendes.

Disse oplysninger skal du/I have klar:

 • Dit/jeres NemID

 • En indscannet kopi af dåbsattesten, hvis barnet er døbt i et kristens trossamfunden UDENFOR folkekirken, eventuelt i udlandet.

Når disse er findet frem, så kan man klikke hér:

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding  for at tilmelde dit barn til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Husk meget gerne, at anføre Dragør Kirke som konfirmationskirke, og Dragør Sogn som konfirmationssogn! – ellers kan vi ikke se tilmeldingen!

På gensyn i Dragør Kirke og med de venligste hilsner

Jens Bach Pedersen,

sognepræst

 

Det med småt og tekniske detaljer:

 • Den ene forældre begynder tilmelding via ovenstående link. I kommentar feltet skal du ALTID skrive navnet på skolen og klassen, som konfirmanden går i det skoleår, hvor konfirmanden konfirmeres. 

 • Når den ene forældre har signeret tilmeldingen, modtager den anden forælder en mail med et link, så vedkommende også kan skrive under med sit NemID.

 • En forældre med eneforældremyndighed kan også bruge selvbetjeningssystemet. 

 • Når forældremyndighedshaver/ne har signeret tilmeldingen, vil sognet modtage denne.

 • Vær opmærksom på følgende forhold:

  • Forældremyndighedsindehavere skal have NemID

  • Tilmeldingen er først endelig, når du/I har modtaget en bekræftelse fra sognet.

  • Hvis du/I ønsker at ændre eller framelde en tilmelding, skal du/I kontakte sognet.

  • Der kan ikke vælges dato og kirke for konfirmationen i denne tilmelding. Dette skal skrives i kommentar feltet.

 • Skulle man have tunge familietraditioner for at henlægge sine kirkelige fester til f. ex. St. Magleby Kirke finder vi ud af det. Bor man ikke i skoledistriktet eller går man ikke på Dragør Skole OG ønsker at blive konfirmeret i Dragør Kirke, så finder vi nok også ud af det. Som tommelfingerregel gælder det dog, at man forberedes klassevis af hensyn til de unge menneskers skolegang.

Og så var der vist heller ikke mere :-) 


Flere hilsner - Jens :-)