GENOPRETNING AF KIRKEGÅRDENS GRAVSTEDER

Kære brugere / besøgende på Dragør Kirkegård.

I 2022 har vi påbegyndt nogle omfattende vedligeholdelsesarbejder på kirkegården. Efter planen vil arbejdet, som omfatter hele kirkegården, blive afsluttet i 2023.

Arbejdet omfatter udskiftning af alle hække i afd. A, B og U. Som et led i arbejdet nedsættes brosten i forkanten af alle gravsteder og i afdeling U (urnegravsteder) vil adskillelsen mellem gravstederne også bestå i en række brosten.

Arbejdet i 2022:

Genopretning af gravsteder er påbegyndt i maj i afdeling U.
Det betyder, at alle hække er blevet taget op i afdeling U. Dernæst vil brosten blive sat som adskillelse mellem de enkelte urnegrave. Og til sidst - i september - vil der blive plantet nye takshække i urnegravstedernes bagkant.

Der bliver ikke fjernet personlige effekter på graven. Men i forbindelse med renoveringen vil planter, der er over 80 cm høje og som står i vejen for ny hæk og brosten, vil blive fjernet.

Man er også velkommen til selv at fjerne omtalte effekter i perioden.

Gravstederne retableres af kirken og belægges med perlesten uden omkostninger for gravstedsejerne.

Når arbejdet med sætning af stenkanter i afdeling U er afsluttet fortsætter arbejdet i afdeling A.

 

Vi er opmærksomme på, at gravstederne ikke fremstår præsentable når hækkene er fjernet, inden stensætningen er etableret og nye hække er plantet ud.

Entreprenøren og kirkegårdens personale forsøger løbende at minimere de gener, som arbejdet medfører, men helt undgå lidt "rod" - det kan vi ikke.

Vi beklager de gener arbejdet giver - og håber, at I vil se frem til at nyde synet af nye og friske hækplanter.

Kontakt evt. vores kirkegårdsleder Michael for yderligere spørgsmål.

 

Med venlig hilsen

Dragør Sogns Menighedsråd
Kirke- og kirkegårdsudvalget.